Nieuw Account Registreren

Kies je abonnement

word lid van de Conferentie


Word snel lid van de Conferentie om een heel jaar lang te kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten! Uw persoonlijk lidgeld is onontbeerlijk voor de werking van de Conferentie: zonder lidgeld géén activiteiten. U doet er dus niet alleen ons maar zeker ook uzelf plezier mee!

Patrons houden stagiairs vrij!

Volledigheidshalve en om alle misverstanden te vermijden willen we opmerken dat het lidgeld persoonlijk is en niet overdraagbaar aan andere confraters. Het is derhalve niet toegelaten om op naam van een lid in te schrijven op een activiteit, teneinde zelf het betalen van lidgeld te vermijden. Op verzoek kan u uiteraard een verhinderde confrater vervangen, maar ook dan verwachten we betaling van lidgeld door de vervanger.

Wij hopen van harte dat u hiervoor begrip kan opbrengen: de inschrijvingsgelden voor de activiteiten dekken voor het overgrote deel van de activiteiten de kostprijs niet, of bedragen de netto-kostprijs ervan. Winst is uit den boze bij de Conferentie en is niet het doel van de Conferentie. Daarom is het lidgeld van elke confrater die deelneemt aan een activiteit absoluut noodzakelijk voor de werking van de Conferentie, zo niet kan de Conferentie onmogelijk functioneren. Wij danken u van harte voor uw begrip en hopen dat u ons de controle die wij hierop moeten uitvoeren niet ten kwade zal duiden; wij handelen uitsluitend in het belang van de Conferentie.

Uitsluitend advocaten en ere-advocaten die behoren tot de balie van Antwerpen kunnen lid worden. Confraters van andere balies zijn enkel welkom indien zij persoonlijk uitgenodigd worden door de Conferentie. Op het openingsbanket zijn enkel confraters van andere balies welkom, die hun Orde of Jonge Balie vertegenwoordigen of een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Ook hiervoor hopen wij op begrip; de middelen van de Conferentie zijn beperkt en kunnen niet aangewend worden om activiteiten te organiseren voor advocaten van andere balies, behoudens uitzonderingen.

Via onderstaande link kan u zich lid maken. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail.

Hartelijk dank bij voorbaat alvast en tot heel gauw!